آموزش بستن پانسمان وکیوم تراپی/کامل ترین فیلم آموزشی بستن پانسمان وکیوم تراپی با دستگاه های ایرانی (فصل سوم)

فصل سوم ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…

0
99,000 تومان

آموزش پانسمان وکیوم تراپی/کامل ترین فیلم آموزشی پانسمان وکیوم تراپی با دستگاه های ایرانی (فصل دوم)

فصل دوم ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…

0
99,000 تومان